Účetnictví

 • Daňová evidence :
 • Zpracování a vedení daňové evidence, účetní deník příjmů a výdajů, vedení a zpracování pokladní knihy, evidence majetku vč. odpisů, zpracování knih pohledávek a závazků, zpracování přiznání k DPH dle období, záznamní povinnosti DPH, zpracování, sestavení a odeslání přiznání k přenesené dani DPH, cestovní náhrady, služební jízdy, inventarizace dále i daňové poradenství a zpracování mezd

 • Vedení účetnictví :
 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví pro právnické osoby a fyzické osoby, evidence a zpracování závazků a pohledávek, aktuální přehledy pohledávek a závazků, evidence drobného a dlouhodobého majetku vč. odpisů, skladové hospodářství, zpracování přiznání k DPH dle období, zaúčtování a sestavení přenesení daně, příprava podkladů pro DPPO, příprava platebních příkazů, cestovní náhrady a služební cesty, vypracování vnitřních směrnic, inventurní zápisy, účetní uzávěrky, DPPO,DPFO, silniční daň

 • Zpracování mezd :
 • Vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele, zúčtování mezd, výpočet a zpracování měsíční mzdy, výplatní listiny a výplatní pásky, platební příkazy úhrad, podkladová evidence mezd – mzdové listy, ELDP, pracovní smlouvy, DPP a DPČ, přihlášení/od­hlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění, komunikace na příslušných úřadech, výpočet srážek daní a odvodů, zpracování přehledů pro úřad práce

  Ubytování Česká Lípa.
  SEO
  |
  |
  |
  |
  Designed by T - Rex